“DI Installation” creative retail space รีเทลแนวไลฟ์สไตล์แห่งใหม่

Jul 5, 2016

ศศิวิมล สินธวณรงค์ ดีไซน์เนอร์หญิงไทยคนแรก เจ้าของรางวัล ′เอเชีย ท็อป ดีไซน์′
กับธุรกิจ“DI Installation” creative retail space รีเทลแนวไลฟ์สไตล์แห่งใหม่

 

GM Bizs_01-2 GM Bizs001 copy-2 GM Bizs002 copy-2 GM Bizs003 copy-2

share