Category > DI Innovation > DI Smart Wireless Switch
DI Smart Wireless Switch

นวัตกรรมประหยัดพลังงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมโดยนำพลังงานจากการเคลื่อนไหวของร่างกายและจากแรงสั่นสะเทือนแปลงให้เป็นพลังงานไฟฟ้าเพื่อนำกลับมาใช้ใหม่แบบไม่มีวันหมด โดยคำนึงถึงการลดโลกร้อนเป็นหลักการสิ้นเปลืองน้ำมันและไฟฟ้าลดลง  เทคโนโลยีนี้ออกแบบผ่านหลักการ  Energy-Harvesting ทำให้ตัวสวิตช์ไม่ใช้พลังงานไฟฟ้า ไม่ต้องใส่ถ่าน เป็นอุปกรณ์ไร้สายซึ่งมีระยะการควบคุมได้ไกล  170 เมตรภายนอก และ 30 เมตรภายในบ้านและอาคาร  ติดตั้งง่ายได้ทุกจุดภายในและภายนอกบ้าน  อาคารสำนักงาน  ไม่ใช้แบตเตอรี่ ไม่ต้องบำรุงรักษา  อายุการใช้งานนาน  40  ปี  มีความปลอดภัยต่อผู้ใช้งานสูง โดย DI Smart Wireless Switch มี 3 รูปแบบให้เลือกสรรตามการใช้งาน และยังมีสีให้เลือกถึง 7 สี ให้เลือกใช้ตาม Style ของงานตกแต่ง

ประเภท ::

Wireless Self-Powered Switch-One Gang,

Wireless Self-Powered Switch-Two Gang

Wireless Self-Powered Switch-Four Gang

สี – ขาว เขียว น้ำเงิน แดง เหลือง เงิน และทอง

การใช้งาน – ใช้กดเปิด-ปิดโคมไฟ หรือปลั๊กไฟทั่วไป ใช้กับกลุ่มโคมไฟหลายดวงได้เหมือนสวิตช์ทั่วไป

ขนาด – สวิตช์ (Switch) เส้นผ่านศูนย์กลาง 70 mm ความหนา 15.5 mm, ตัวรับสัญญาณ (Receiver) เส้นผ่านศูนย์กลาง 48 mm ความหนา 25 mm

วิธีการติดตั้ง – สำหรับอาคารที่มีการเดินสายไฟแบบปกติแล้ว ให้ตั้งตัวรับสัญญาณ (Receiver) พ่วงกับวงจรสายไฟเพื่อเชื่อมต่อกับสวิตช์ (Switch), สำหรับอาคารสร้างใหม่ที่ยังไม่ได้เดินท่อร้อยสายไฟสวิตช์เปิดปิดที่ผนัง ให้เดินสายไฟติดกับดวงโคมตามปกติ แล้วติดตัวรับสัญญาณ (Receiver) ไว้กับวงจรสายไฟที่ต่อกับโคมนั้น

Color:

 

SHARE
Related product