DI Wall Motif

วัสดุตกแต่งผนังที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว ผลิตจากวัสดุที่คุณสามารถเลือกได้ ทั้งไม้จริง หรือไม้ MDF ต่างๆ มาสร้างลวดลายแบบ 3 มิติลงบนผิวหน้าของวัสดุ ด้วยเทคนิคการเจาะ ขุด ฉลุด้วยเครื่องจักร CNC หรือ WaterJet ที่ทันสมัย สามารถเลือกลวดลายที่ต้องการจากรูปแบบมาตรฐานหรือสั่งผลิตพิเศษเพื่อชิ้นงานที่มีเอกลักษณ์

– วัสดุ –
สามารถเลือกได้ทั้งไม้จริง ไม้ MDF หรือ ไม้หุ้มด้วยหนังสังเคราะห์

– การใช้งาน –
นำมาตกแต่งผนังในบริเวณต่างๆ ภายในอาคาร

– วิธีการสั่งซื้อ –
ลูกค้ากำหนดรูปทรง ขนาด และวัสดุที่ต้องการ หลังจากนั้น ทางบริษัทฯ จะทำเป็นภาพ เพื่อให้ลูกค้ารับทราบและอนุมัติการผลิต